קימרלינג ברוך

פרופסור ברוך קימרלינג הוא מופקד הקתדרה ע"ש ג'ורג' ס. וייז באוניברסיטה העברית בירושלים. תחומי התמחותו הם החברה הישראלית ותרבותה, החברה הפלסטינית, הסכסוך היהודי-הערבי והסוציולוגיה של הצבא והמלחמה. בתחומים אלה פרסם ספרים ומאמרים רבים אשר תורגמו לשפות רבות, ובהם: Zionism and Territory (1983); The Interrupted System: Israeli Civilans in War and Routine Times (1985); The Invention and Decline of Israeliness (2001; The Palestinian People: A History (2003) שכתב עם יואל מגדל, מהגרים, מתיישבים, ילידים (2004).

ספרים נוספים של הסופר

עם עובד - מהגרים, מתיישבים, ילידים / ברוך קימרלינג
11033 2 אות ראשונה ק F2 RTL 0 1 11032 2 שם מחבר ברוך קימרלינג F1 RTL 0 2