פסיכואנליזה

המפגש / לואיס ארון
עם עובד - פרויד ודורה
עם עובד - בלבול השפות בין המבוגרים לילד / שנדור פרנצי
עם עובד - מלאני קליין / חנה סגל
עם עובד - הטיפול הפסיכואנליטי / זיגמונד פרויד
עם עובד - הילד, "מחלתו" ואחרים / מוד מנוני
עם עובד - הקצה הפרימיטיבי של החוויה / תומס אוגדן
עם עובד - כיצד מרפאת האנליזה / היינץ קוהוט
עם עובד - מאי-מהות לאימהות / ענת פלגי-הקר
עם עובד - מיניות ואהבה / זיגמונד פרויד
עם עובד - משחק ומציאות / ד.ו. ויניקוט
עם עובד - השבר הבסיסי / מיכאל באלינט
עם עובד - עושי הנפשות / ערן רולניק
עם עובד - פירוש החלום / זיגמונד פרויד