פרנצי שנדור

שנדור פרנצי (1873-1933) הוא פסיכואנליטיקאי הונגרי. היה חבר בחוגו הקרוב של פרויד עד שהסתכסכו וידוע בעבודתו על המטופלים הקשים והמאתגרים ביותר ובפיתוח תיאוריה התומכת במעורבות חריפה יותר מהנהוג בפסיכואנליזה. ספרו של פרנצי בלבול השפות בין המבוגרים לילד (עם עובד 2003) מאגד את מאמריו החשובים ביותר של פרנצי על הטיפול הפסיכואנליטי.

ספרים נוספים של הסופר

עם עובד - בלבול השפות בין המבוגרים לילד / שנדור פרנצי
11033 2 אות ראשונה פ F2 RTL 0 1 11032 2 שם מחבר שנדור פרנצי F1 RTL 0 2