פרידלנד - בן ארזה שרה

שרה פרידלנד-בן ארזה, בת למשפחה חסידית שוחרת ספר. עורכת, מלמדת מדרש, ניגון וחסידות במדרשות לנשים ובבית מדרש "אלול" וגבאית בקבוצת תפילה לנשים. במסגרת לימודיה לתואר שלישי חוקרת את דרשות האדמו"ר החסידי ר' צדוק הכהן מלובלין. ערכה את קובץ המאמרים 'בת מצוה' (מת"ן תשס"ב). נשואה ליעקב ואם לאליה, אהבה ועלי באר. נולדה בירושלים וחיה בה.

אנא בשם הוא ספר השירה הראשון שלה.

11033 2 אות ראשונה פ F2 RTL 0 1 11032 2 שם מחבר פרידלנד-בן ארזה שרה F1 RTL 0 2