מק־קרתי פיטר

11033 2 אות ראשונה מ F2 RTL 0 1 11032 2 שם מחבר פיטר מק־קרתי F1 RTL 0 2