איתן רחל

על רחל איתן (1932 - 1987) בלקסיקון הספרות העברית החדשה.

ספרה ברקיע החמישי - מהדורה ראשונה, עם עובד 1998.
ספרה ברקיע החמישי - מהדורה מחודשת, עם עובד 2012.
11033 2 אות ראשונה א F2 RTL 0 1 11032 2 שם מחבר איתן רחל F1 RTL 0 2