אלאור תמר

ד"ר תמר אלאור, הינה מרצה בכירה באוניברסיטה העברית, במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה. ראש מרכז לייפר לחקר המיגדר ועמיתה במכון סכוליון.

 אלאור מתמקדת בחקר הצומת המחבר מגדר, תרבות וידע, ועסקה בעיקר בחקר נשים חרדיות ודתיות.

 בין פרסומיה, הספרים:

משכילות ובורות - מעולמן של נשים חרדיות (עם עובד 1992)

הספר הופיע גם באנגלית:

Educated and Ignorant: On Ultra orthodox Women and their Life 1994. Boulder CO: Lynne Reinner Pub.


בפסח הבא: נשים ואוריינות בציונות הדתית (
עם עובד 1998)

הספר פורסם באנגלית בשנת 2002:

Next Year I will know more. Literacy and Identity of Young Orthodox Women Women in Israel. Detroit: Wayne State University Press. Forthcoming.


מקומות שמורים: מגדר ואתניות במחוזות הדת והתשובה
 (עם עובד 2006)

סנדלים - אנתרופולוגיה של סגנון ישראלי עם עובד 2014

ספרים נוספים של הסופר

עם עובד - בפסח הבא / תמר אלאור
משכילות ובורות / תמר אלאור
עם עובד - מקומות שמורים / תמר אלאור
עם עובד - סנדלים / תמר אלאור
11033 2 אות ראשונה א F2 RTL 0 1 11032 2 שם מחבר תמר אלאור F1 RTL 0 2