לדו ג'וזף

11033 2 אות ראשונה ל F2 RTL 0 1 11032 2 שם מחבר ג'וזף לדו F1 RTL 0 2