בורובסקי תדיאוש

מהסופרים הפולנים הגדולים של המאה.

פרידה ממריה
(1996)
11033 2 אות ראשונה ב F2 RTL 0 1 11032 2 שם מחבר תדיאוש בורובסקי F1 RTL 0 2