עליכם שלום

שלום עליכם, שם-העט שבחר לו שלום רבינוביץ', נולד בשנת 1859, בפריסלאב שבאוקריינה ונפטר בשנת 1916 בניו-יורק. בצעירותו עסק במסחר ואף עשה עושר, רבל איבד את כל רכושו וחי מן הכתיבה. את תחילת דרכו הספרותית עשה בעברית, אבל כעבור זמן לא רב עבר ליידיש, וזאת, מתוך שאיפה לקרב את יצירתו אל שדרות העם הרחבות שבמזרח אירופה. במרבית יצירותיו תיאר את חיי היהודים ב"תחום המושב" שברוסיה ובהומור עוקצני אך מלא הבנה וחמלה פרש יריעה רחבה של ההווי שם וצייר את הטיפוסים שהתפתחו על הרקע הזה – טוביה החולב, מנחם מנדל, מוטל בן פייסי החזן ועוד ועוד. בראייתו החדה ובחן כתיבתו קנה לו פופולריות רבה ונחשב כאחד מגדולי הסופרים היהודים בזמן החדש. יצירתו הענפה כוללת רומנים, סיפורים (שמקצתם אף הומחזו), מחזות, האוטוביוגרפיה חיי אדם ופובליציסטיקה. יצירותיו תורגמו לכמה וכמה לשונות, אך רובן מוכרות לקורא העברי בתרגומו הקלאסי של חתנו י.ד. ברקוביץ'. מוטל בן פייסי החזן, ספרו הראשון,  ראה אור בתרגום חדש של אברהם יבין (ספריה לעם, 1999). כמו כן יצאו בהוצאה סיפורי זעם (סדרת "פרוזה אחרת", 2008) - קובץ סיפורים שנבחרו ותורגמו בידי דן מירון ומכתבי שלום עליכם.

11033 2 אות ראשונה ע F2 RTL 0 1 11032 2 שם מחבר שלום עליכם F1 RTL 0 2