נירגד ליה

11033 2 אות ראשונה נ F2 RTL 0 1 11032 2 שם מחבר נירגד ליה F1 RTL 0 2