קובנר אבא

אבא קובנר (1918- 1987) הוא משורר עברי , מנהיג הפרטיזנים והלוחמים מגטו וילנה, מראשי חבורת "הנקם", שניסתה לנקום בנאצים לאחר מלחמת העולם השנייה וממקימי בית התפוצות. קובנר נולד באוקראינה. למד בוילנה והיה ממנהיגי תנועת "השומר הצעיר" שבעיר. קובנר התכונן לעלות לארץ ישראל עם חבריו כאשר פרצה מלחמת העולם השנייה, במהלך כיבוש וילנה ע"י פולין הוא הסתתר במנזר שפרברי העיר.  ניסה לארגן את המחתרת הלוחמת אך משאפסו הסיכויים לארגן מרד כללי, יצא אל היערות והצטרף לתנועת הפרטיזנים היהודים. קובנר התמנה לראש ארגון פפא"ו - ארגון הפרטיזנים המאוחד  נתפס ע"י הבריטים בארץ ישראל בעודו מנסה להשיג חומרי לחימה לארגון "הבריחה" , אשר סייע בהקמתה וישב בכלא. בשחרורו הצטרף לקיבוץ עין החורש, בו היה חבר עד יום מותו. אבא קובנר הוא מן המשוררים העבריים הגדולים של התקופה. בתקופת מאסרו החל בכתיבת הפואמות שלו, שלימים הפכו לתרומתו העיקרית לשירה העברית. ספרו לעכב את הקריעה יצא בהוצאת עם עובד.

11033 2 אות ראשונה ק F2 RTL 0 1 11032 2 שם מחבר אבא קובנר F1 RTL 0 2