אורוול ג'ורג'

אריק בליר (21.1.1950-25.6.1903), שנודע בכינויו הספרותי ג'ורג' אורוול. הוא נולד בהודו, אבל בשנת 1904 חזרה אמו לאנגליה, ולקחה עמה את אריק בן השנה ואת אחותו. תחילה היה קומוניסט ואחר כך פנה לסוציאליזם. כתב מסות ומאמרי ביקורת בשבועון האנגלי "ניו סטייטסמן" והשתתף במלחמת האזרחים בספרד.
מספריו: דפוק וזרוק בפאריס ובלונדון (כנרת, 1933); חוות החיות (עם עובד, 1945); 1984 (עם עובד, 1971); שאו את נס האספידיסטרה (כנרת, 1989); מתחת לאף שלך (דביר, 2016) מחווה לקטלוניה (עם עובד, 2012)

ספרים נוספים של הסופר

עם עובד - חוות החיות / ג'ורג' אורוויל
עם עובד - חוות החיות / ג'ורג' אורוויל
עם עובד - 1984 / ג'ורג' אורוול
מחווה לקטלוניה / גורג אורוויל
עם עובד - 1984 / ג'ורג' אורוול
עם עובד - חוות החיות [חידוש] / ג'ורג' אורוול
11033 2 אות ראשונה א F2 RTL 0 1 11032 2 שם מחבר ג'ורג' אורוול F1 RTL 0 2