אורוול ג'ורג'

אריק בליר, שנודע בכינויו הספרותי ג'ורג' אורוול. נולד בהודו ב- 1903 וידע עוני ונדודים. תחילה היה קומוניסט ואחר-כך פנה לסוציאליזם. כתב מסות ומאמרי-ביקורת בשבועון האנגלי "ניו-סטייטסמן" והשתתף במלחמת-האזרחים בספרד.
מספריו : דפוק וזרוק בפאריס ובלונדון (1933) ; מסות-ביקורת (1940);
חוות החיות (1945), 1984, (1971); הריגת פיל
(1950) מחווה לקטלוניה (2012)
הוא מת בשנת 1950 בלונדון.

ספרים נוספים של הסופר

עם עובד - חוות החיות / ג'ורג' אורוויל
עם עובד - חוות החיות / ג'ורג' אורוויל
עם עובד - 1984 / ג'ורג' אורוול
מחווה לקטלוניה / גורג אורוויל
עם עובד - 1984 / ג'ורג' אורוול
עם עובד - חוות החיות [חידוש] / ג'ורג' אורוול
11033 2 אות ראשונה א F2 RTL 0 1 11032 2 שם מחבר ג'ורג' אורוול F1 RTL 0 2