אייזנשטיין יצחק

11033 2 אות ראשונה א F2 RTL 0 1 11032 2 שם מחבר יצחק אייזנשטיין F1 RTL 0 2