טים אווה

11033 2 אות ראשונה ט F2 RTL 0 1 11032 2 שם מחבר אווה טים F1 RTL 0 2