ספרי לימוד

אור וקול לראות ולשמוע
עם עובד - גאוגרפיה של המזה"ת / ארנון סופר |  דלית גרוס-לן
עם עובד - הגוף המופלא / יצחק צילג
עם עובד - ירושלים בירת ישראל / חיה דור וזיווה מימוני
להיות בקשר
עם עובד - מעלילות ראשית עד מלכים ונביאים
עם עובד - שירים ומה שביניהם - חלק א'
שירים ומה שביניהם ב