מילונים, לקסיקונים, אנציקלופדיות

עם עובד - הזירה הלשונית / רוביק רוזנטל
עם עובד - חדוות הלשון / רוביק רוזנטל
עם עובד - ירושלים - ביוגרפיה / עריכה: יעקב שביט
עם עובד - ישראל 50 השנים / דוד שחם
עם עובד - נשים בישראל | לקסיקון
עם עובד - ספר מחזור הזמנים / אליעזר שביד