מחזות

עם עובד - הפרדס / יוסף בר יוסף
עם עובד - ירמה / פדריקו גרסיה לורקה