אמנות

עם עובד - אורים
עם עובד - אלופים / חנוך פיבן
עם עובד - אמנות בשדות הכוח / לאה דובב
עטיפה - אמנות ישראלית בת־זמננו / מרדכי עומר
עם עובד - אמנות עכשווית אני מדברת אליכם / רותי דירקטור
עם עובד - אנגלמאיר
עם עובד - בד בבד / כרמלה רובין
עם עובד - במאים ואנשי קולנוע על הקולנוע
עם עובד - דוקומנטלי / עריכה: מעין אמיר
עם עובד - הכד מטנסי / מאיר אגסי
המוזיקה לפני הכול / עודד אסף
עם עובד - הצילום כראי התקופה / סוזן סונטג
עם עובד - הקולנוע כהיסטוריה / שלמה זנד
עם עובד - הרפסודה של המדוזה / יגאל תומרקין
עם עובד - חיי מיכלאנג'לו / אירווינג סטון
עם עובד - חלוץ, עבודה, מלחמה / אריאל ל' פלדשטיין