ת

עם עובד - תאונות / יעל הדיה
עם עובד - תמונות חתונה / גיל אילוטוביץ
עם עובד - תמונות מחפשות כותרת / חנה הרציג
עם עובד - תמונות עירום / ענת עינהר
עם עובד - תמרה הולכת על המים / שפרה הורן
עם עובד / תרנגול כפרות / אלי עמיר