פ

עם עובד - פויגלמן / אהרן מגד
עם עובד - פונטנלה / מאיר שלו
עם עובד - פיורלה / ענת משיח
עם עובד - פנים צרובי חמה / שמעון אדף
עם עובד - פסנתר בחורף / אילת שמיר
עם עובד - פצע / עדי אבלס
עם עובד - פרוטוקול אמסטרדם / ח' בת שבע
עם עובד - פרשת גבריאל תירוש / יצחק שלו
עם עובד - פתק מאמא / ירון אביטוב