כ

עם עובד - כבשת הרש / משה שמיר
עם עובד - כולם נשא הרוח / שגיא כהן
עם עובד - כי מנגד תראה / יצחק קרונזון
עם עובד - כי מתוק האור / ניצה סלונים
עם עובד - כי עירום אתה / משה שמיר
עם עובד - כימים אחדים / מאיר שלו
עם עובד - כל הדרך הביתה / מירי רוזובסקי
כלה / אורה אחימאיר
עם עובד - כמו בג'מייקה / ליה נירגד
עם עובד - כמו קעקוע / כרמלה כהן-שלומי
עם עובד - כף הקלע / שמואל לרמן
עם עובד - כפפות / דן צלקה
עם עובד - כריתות וסיפורים אחרים / דבורה בארון
עם עובד - כתב סתרים / שושי בריינר