ד

עם עובד - דבש קיץ / דניאלה כרמי
עם עובד - דודאים מן הארץ הקדושה / אהרן מגד
עם עובד - דודה פרהומה לא היתה זונה / יוסי אבני
עם עובד - דוקטור ברקל / דן צלקה
עם עובד - דיה הניג / אילנה ברנשטיין
דירה עם כניסה בחצר / יהושע קנז