אפקים

מחווה לקטלוניה / גורג אורוויל
עם עובד - דלדולה של הרוח באמריקה / אלאן בלום
עם עובד - אתגר ומשבר בחוג הרב קוק / דב שוורץ
עם עובד - בקשו פני, קראו בשמי / אברהם יצחק גרין
עם עובד - מלחמת הלוחות / יעקב שביט
עם עובד - הקץ המגולה ומדינת היהודים / אביעד רביצקי
עם עובד - חירות על הלוחות  / אביעזר רביצקי
עם עובד - היטלר ב' - נמסיס / איאן קרשו
עם עובד - תמונה לנגד עיני / אבנר הולצמן
עם עובד - האנטישמיות הגרמנית / יעקב בורוט, עודד היילברונר
עם עובד - היטלר א': היבריס
עם עובד - זהבם של היהודים / עדית זרטל
עם עובד - מקהלה אחרת / נורית גרץ
עם עובד - עבר בלא צל / זהר שביט
עם עובד - בריטניה ויהודי אירופה / ברנרד וסרשטיין
עם עובד - הדיקטטורה הגרמנית / קארל דיטריך בראכר
עם עובד - רוצחי הזכרון / פייר וידאל נאקה
עם עובד - עם בוא הזיכרון / שאול פרידלנדר
עם עובד - הנהגה במלכוד / דינה פורת
עם עובד / תרנגול כפרות / אלי עמיר