היסטוריה

עם עובג - 1939 / ריצ'רד אוברי
עם עובד - אדוני הכסף / ליאקת אחמד
עם עובד - אור בצל / ישראל גרשוני
עם עובד - אוריינטליזם / אדוארד סעיד
עם עובד - אחי, לדוגמה / אווה טים
עם עובד - אחרי האימפריה / עמנואל טוד
עם עובד - אירופה המהוללת והמקוללת / יעקב שביט
עם עובד - אישה בברלין / אלמונית
עם עובד - אמריקה, היהודים ועליית הנאציזם / גולי נאמן ערד
עם עובד - עֹמר ברטוב / אנטומיה של רצח עם
עם עובד - אנטי־נאורות / זאב שטרנהל
עם עובד - אסירי תקוַה / סטיוארט ה' יוז
בגידה כפולה / בן מקנטייר
עם עובד - בגין / אבי שילון
עם עובד - במעגל המכושף / שולמית וולקוב
עם עובד - בנין אומה או תיקון חברה? / זאב שטרנהל
עם עובד - בריטניה ויהודי אירופה / ברנרד וסרשטיין
עם עובד - ברלין 1961 / פרדריך קמפ
עם עובד - גטו וילנה / אברהם סוצקבר
עם עובד - גרמניה הנאצית והיהודים / שאול פרידלנדר