צ

עם עובד - צייד הזִכרון / יגאל סרנה
עם עובד - ציפור ישנה / יוכבד רייזמן
עם עובד - ציפר ובני מינו / בני ציפר
עם עובד - צל עובר / משה בר יודא
צל עולם / ניר ברעם
עם עובד - צלו של רוזנדורף / נתן שחם
עם עובד - צלחת מעופפת / שמאי גלנדר
עם עובד - צערו העתיק של הירח / נעמה דעי
עם עובד - צרעה / יעקב בוצ'ן