ח

עם עובד - חבלים / חיים באר
חבלים / חיים באר
עם עובד - חדר / יובך שמעוני
עם עובד - חוה / איגי דיין
עם עובד - חופן של ערפל / סמי מיכאל
עם עובד - חופת אבלים / עדה אמיכל ייבין
עם עובד - חוצות אשקלון / נתן שחם
עם עובד - חיי עם האבות / דב אלבוים
עם עובד - חימו מלך ירושלים / יורם קניוק
עם עובד - חלום ליל תמוז / דוד שחר
חלומותיהם החדשים / חיים באר
עם עובד - חלזונות על הכביש המהיר / נטעלי גבירץ
עם עובד - חלמתי שאני ער / אילנה ברנשטיין סרקרז
עם עובד - חסות / סמי מיכאל
עם עובד - חצוצרה בואדי / סמי מיכאל