ש

עם עובד - שאון מותו של שימק / אסתר ויז'ביצקי זיו
עם עובד - שארה כסותה עונתה
עם עובד - שובי נפשי / יהודית רותם
עם עובד - שום גמדים לא יבואו / שרה שילה
עם עובד - שירה גאולה / נועה ירון־דיין
שירת המקהלה / יהושע קנז
עם עובד - שלג / רונית מטלון
עם עובד שלושה סיפורי אהבה / יעל הדיה
עם עובד - שלושה סיפורי אהבה / יעל הדיה
עם עובד - שלכת / ג. שופמן
עם עובד - שלמה מולכו / א.א. קבק
עם עובד - שמונה סיפורים / יעקב שדה
עם עובד - שמות / א. ראובני
עם עובד - שמר בית / יונתן יבין
עם עובד - שנה בלי ציפורים / ניסים לוי
עם עובד - שקיעה כפרית / יצחק בן נר
עם עובד - שרה, שרה / רונית מטלון
עם עובד - שש כנפיים לאחד / חנוך ברטוב
שתיים דובים / מאיר שלו
עם עובד - שתיקת הצמחים / לבנה מושון