ראשונים בארץ

עם עובד - אהבה בפרדים / גלילה רון פדר
עם עובד - איך נדלקו המדורות / פועה הרשלג
עם עובד - אם תלכי עמי / רות קולודני בקי
עם עובד - ג'דע / אהוד בן עזר
עם עובד - המשורר / לאה נאור
עם עובד - המשוררת מכנרת / עמוס בר
עם עובד - הראשון לארץ ציון / מאיר עוזיאל
עם עובד - הרופא על הסוס / לאה נאור
עם עובד - לוחמים בלילה / פנינה זר
עם עובד - לעולם תהיה עצמך / אסתר זיו ענבר
עם עובד - פותחים את הים / חוה ליאון
עם עובד - רב חובל שב אלייך / תמר ברגמן
עם עובד - שליחות של אהבה / פועה הרשלג