מקרא לישראל

עם עובד - איכה | מקרא לישראל / יעקב קליין
עם עובד - אסתר | מקרא לישראל / אדל ברלין
עם עובד - דברים | מקרא לישראל / יעקב חיים טיגאי
Am Oved - DEUTERONOMY / Jeffrey H. Tigay
עם עובד - יהושע |מקרא לישראל / שמואל אחיטוב
עם עובד - יואל-עמוס | מקרא לישראל / מרדכי כוגן ושלום מ' פאול
עם עובד - יחזקאל א-כד | מקרא לישראל / רימון כשר
יחזקאל כה-מח | מקרא לישראל / רימון כשר
עם עובד - ירמיה
עם עובד - ישעיה מ-סו: שני כרכים | מקרא לישראל / שלום מ' פאול
עם עובד - מיכה | מקרא לישראל / יאיר הופמן
עם עובד - מלכים | שני כרכים / מרדכי כוגן
Am Oved - KINGS / Mordechai Cogan
משלי / אביגדור הורוויץ
עם עובד - נחום חבקוק צפניה | מקרא לישראל / שמואל אחיטוב ומרדכי כוגן
עם עובד - עובדיה יונה | מקרא לישראל / מרדכי כוגן ואוריאל סימון
עם עובד - עזרא־נחמיה / שרה יפת
עם עובד - רות | מקרא לישראל / יאיר זקוביץ
עם עובד - שיר השירים / יאיר זקוביץ