מציאות

עם עובד - המחלה ההיא / רחל טל-שיר
עם עובד -  נשיכה צרפתית / דניאל בן סימון