מחזות

עם עובד - אני ואחי הקטן
עם עובד - ארבעה מחזות / אנטון צ'כוב
עם עובד - חתונת דמים / פדריקו גרסיה לורקה