טוב לקרוא - לראשית קריאה

עם עובד - אגדה חדשה / גיל הראבן
עם עובד - בסרט זה אחרת / נירה הראל
עם עובד - מגילת זכויות האדם / אנדרי אוסצ'וב
עם עובד - מעשה בקערה ובמצקת / מיכאל אנדה
עם עובד - עפרוני / פטרישיה מקלקלן
עם עובד - עץ הג'ולים / נומה שילה
עם עובד - ריז'יק / יעל בן ברוך
עם עובד - שבלול מכוכב אחר / רוני גנור
עם עובד - שרה פשוטה וגבוהה / פטרישיה מקלקלן
עם עובד - תעלולי צמד חמד / חיה שנהב