אפקים

עם עובג - 1939 / ריצ'רד אוברי
עם עובד - אדוני הכסף / ליאקת אחמד
עם עובד - אהבות לא מאושרות / ניצה בן דב
עם עובד - אור בצל / ישראל גרשוני
עם עובד - אוריינטליזם / אדוארד סעיד
עם עובד - אזור אי־הנוחות / ג'ונתן פראנזן
עם עובד - אחרי האימפריה / עמנואל טוד
עם עובד - איך להיות לבד / ג'ונתן פראנזן
עם עובד - אין שאננים בציון / אהוד בן עזר
עם עובד - אינדיבידואליות / קרלו שטרנגר
עם עובד - אלות וגיבורים / יעל רנן
אלתרמן / דן לאור
עם עובד - אמריקה, היהודים ועליית הנאציזם / גולי נאמן ערד
עם עובד - עֹמר ברטוב / אנטומיה של רצח עם
עם עובד - אנטי־נאורות / זאב שטרנהל
עם עובד - אסירי תקוַה / סטיוארט ה' יוז
עם עובד - אראטה / ג'ורג' סטיינר
עם עובד - ארמון החלומות של הערבים / פואד עג'מי
עם עובד - אתגר ומשבר בחוג הרב קוק / דב שוורץ
עם עובד - בבית הקפה האקזיסטנציאליסטי / שרה בייקוול