מאי

עם עובד - לשכוח ראשונה / טל ניצן
עם עובד - התנ"ך בחרוזים - שמואל א', שמואל ב' / אפרים סידון
עם עובד - שלום אמריקני / מרטין אינדיק
עם עובד - מחדר לחדר
עם עובד - כנפי לילה / רוברט סילברברג
עם עובד - שבר זמן / דן דינר
תשוקת החלוצים / בעז נוימן
עם עובד - כל החיים לפניו / אמיל אז'אר
עם עובד - אני שונאת את הצוואר שלי / נורה אפרון
עם עובד - ספר הפרידות הגדול / שושי בריינר