מרץ

עם עובד - הכוח המדמה / ריקי דסקל
חירות / ג'ונתן פראנזן
מרטין בובר - הדיאלוג הנסתר / דן אבנון
עם עובד - מיץ פטל / חיה שנהב
עם עובד - הביצה שהתחפשה / דן פגיס
עם עובד - ינוקא באי הנשרים / דב אלבוים
עם עובד - עד סגירת הגיליון / טום רקמן
עם עובד - רומן וינאי / דוד פוגל