ינואר

עם עובד - עלילות איננה־אישתר בשאול / ש. שפרה
עם עובד - אהבה בשני קולות / ונדלין ואן דראנן
עם עובד - קאי, הילד מהארגז / וולף דוריאן
עם עובד - מה התרחש כאן / יגאל עילם
עם עובד - כאילו היא פצע נסתר / עירית קינן
עם עובד - מכירת חיסול / יו לורי