מתח עולמי

עם עובד - אקווה אלטה / דונה לאון
עם עובד - התינוקת / ג'יימס סיגל
עם עובד - מכירת חיסול / יו לורי
עם עובד - מקומות אפלים / ג'יליאן פלין
שקרים / ג'ימס סיגל