התנ"ך בחרוזים

עם עובד - התנ"ך בחרוזים - שמואל א', שמואל ב' / אפרים סידון