הקלאסיקונים

אמריקה - העולם החדש ביידיש ובעברית
עם עובד - ההמצאה של מורל / אדולפו בויו קסארס
עם עובד - קיץ / אדית וורטון