פסיכואנליזה

עם עובד - אמונה ודמיון / רונלד בריטון
עם עובד - בלבול השפות בין המבוגרים לילד / שנדור פרנצי
עם עובד - בסיס בטוח / ג'ון בולבי
עם עובד - הטיפול הפסיכואנליטי / זיגמונד פרויד
היומן הקליני / שנדור פרנצי
עם עובד - הילד, "מחלתו" ואחרים / מוד מנוני
המפגש / לואיס ארון
עם עובד - הפסיכולוגיה של השיגעון / דונלד ו' ויניקוט
עם עובד - הקצה הפרימיטיבי של החוויה / תומס אוגדן
עם עובד - השבר הבסיסי / מיכאל באלינט
עם עובד - כיצד מרפאת האנליזה / היינץ קוהוט
עם עובד - מאי-מהות לאימהות / ענת פלגי-הקר
עם עובד - מיניות ואהבה / זיגמונד פרויד
עם עובד - מלאני קליין / חנה סגל
עם עובד - משחק ומציאות / ד.ו. ויניקוט
עם עובד - עושי הנפשות / ערן רולניק
על אי היכולת לחלום / תומס ה' אוגדן
עם עובד - עצמי אמיתי, עצמי כוזב / דונלד ו' ויניקוט
עם עובד - פירוש החלום / זיגמונד פרויד
עם עובד - פרויד ודורה