תעודה

עם עובד - עולם עתיר דמיון / ג'ון גודפילד
עם עובד - המין האנושי / רובר אנטלם
השטינקר הטוב / ג'ימי ברסלין