ספריית ספיר

עם עובד - 1948 / בני מוריס
79 ש"ח
המערכת הפוליטית בישראל / פרופ` יצחק גל־נור וד"ר דנה בלאנדר
עם עובד - המפקד האליון / יגיל לוי
עם עובד - חלוץ, עבודה, מלחמה / אריאל ל' פלדשטיין
עם עובד - מה התרחש כאן / יגאל עילם
עם עובד - מסך הברזל / אן אפלבוים
עם עובד - מעבר לגדר / יוחאי אופנהיימר
עם עובד - משה דיין, קורות חייו 1915 - 1981