ספריה לנוער

עם עובד - אנטי / יונתן יבין
עם עובד - גנדי / תמר ורטה זהבי
ואגנרי / תמר ורטה-זהבי
לפחד יש ריח / תמר ורטה-זהבי
מנדלה / תמר ורטה זהבי
עם עובד - מרטין / תמר ורטה זהבי
צרחה אילמת / יעקב בוצ'ן