שפירא יונתן

11033 2 אות ראשונה ש F2 RTL 0 1 11032 2 שם מחבר שפירא יונתן F1 RTL 0 2