תלמי מנחם

11033 2 אות ראשונה ת F2 RTL 0 1 11032 2 שם מחבר תלמי מנחם F1 RTL 0 2