שיף עופר

11033 2 אות ראשונה ש F2 RTL 0 1 11032 2 שם מחבר שיף עופר F1 RTL 0 2