ריכטר יהודית

11033 2 אות ראשונה ר F2 RTL 0 1 11032 2 שם מחבר ריכטר יהודית F1 RTL 0 2