קולדני-בקי רות

11033 2 אות ראשונה ק F2 RTL 0 1 11032 2 שם מחבר קולדני-בקי רות F1 RTL 0 2