צורן גבריאל

11033 2 אות ראשונה צ F2 RTL 0 1 11032 2 שם מחבר צורן גבריאל F1 RTL 0 2